Waar staan we en waar gaan we mee verder?

Waar staan we en waar gaan we mee verder?

Een klein jaar geleden zag het coalitieakkoord Nijmegen. Stad van iedereen het licht . Vol ambitie startten we als nieuw college. De vooruitzichten waren in vele opzichten positief. De coronapandemie lieten we achter ons. Economisch ging het de stad voor de wind. Het financiële beeld was gunstig. In het eerste jaar zijn we meteen met bijna al onze ambities aan de slag gegaan en hebben we al veel bereikt. Zonder volledig te willen zijn, noemen we een aantal highlights.

Grote nieuwe gebiedsontwikkelingen zoals het Stationsgebied en Winkelsteeg komen van planvorming in de fase van uitvoering. En dat is hard nodig. Een betaalbare woning vinden, vinden onze inwoners momenteel het belangrijkste probleem, zo blijkt uit de stads- en wijkmonitor.
De cultuursector doet het weer goed na de klap in coronatijd; het bezoek aan de podia stijgt en Nijmegen wordt steeds meer als cultuurstad gezien. We hebben onder de noemer ‘Nijmegen de winter door’ onze inwoners met een laag inkomen, bedrijven en verenigingen financieel ondersteund bij de hoge energiekosten.
We dragen substantieel bij aan het opvangen van de stroom Oekraïners en asielzoekers die naar Nederland komen. Het aantal banen in Nijmegen is sterk gegroeid. Nijmegen is een woon-, een werk- en een ondernemende stad die steeds meer mensen trekt. Onze nieuwe zorgstructuur met de buurtteams loopt nu goed, dat geeft stabiliteit voor professionals en inwoners. Met de schoolbesturen werken we aan een toekomstbestendig onderwijsaanbod. We zetten grote stappen op weg naar duurzame mobiliteit, ook al moeten we daarvoor verschillen overbruggen. Het warmtenet Dukenburg gaat er komen en onze isolatieaanpak staat.
Het gaat goed met de veiligheid in Nijmegen en de waardering voor Nijmegen door mensen van buiten de stad stijgt op veel gebieden. Niet voor niets is Nijmegen door Jantje Beton genomineerd als Speelstad 2023.  

Zo bezien staan we er als stad goed voor en kunnen we vanuit die startpositie onze koers gaan bepalen in deze onzekere tijden.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:34:09 met de export van 06/05/2023 15:39:49