Inleiding

Inleiding

In ons eerste koersdocument als college maken we de afweging hoe we keuzes gaan maken voor onze stadsbegroting 2024-2027. Daarvoor kijken we vooruit naar de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op onze koers. De rode draad daarin is dat we veel onzekerheden het hoofd moeten bieden en we voorzien dat we rekening moeten gaan houden met (meer) schaarste.

Nieuw is dat de schaarste niet alleen financiële middelen betreft, maar ook uitvoeringskracht en andere noodzakelijke middelen, zoals ruimte op het elektriciteitsnet, materieel of stikstofruimte. Tegelijkertijd groeit Nijmegen door en nemen de uitdagingen op vele terreinen, van verduurzaming tot vergrijzing, niet af. In die tegengestelde ontwikkelingen moeten we balans vinden om het beste voor Nijmegen te doen. Wat betekent schaarste voor onze langlopende koers van een groeiende, groene stad, die ernaar streeft dat iedereen kan meedoen in de samenleving en onze organisatie als moderne, dienstverlenende overheid?

Nu we tegen grenzen van groei aanlopen willen we onze ambities natuurlijk niet zomaar opgeven. Wel gaan we focus aanbrengen, temporiseren, risico’s verkleinen en waar nodig ook heroverwegen. Ruimte voor nieuw beleid of intensiveringen zien we nu nauwelijks, of we moeten die maken.

Net zoals in eerdere Koersdocumenten agenderen we in dit document de inhoudelijke uitgangspunten voor onze koers en gaan we daarover graag in debat met de gemeenteraad. Daarna vertalen we de opbrengst van het debat naar de keuzes voor de nieuwe Stadsbegroting.

In de hoofdtekst vindt u de voorstellen voor onze koers voor 2024 en verder, in de bijlagen op onderdelen de meer technische uitwerking en onderbouwing.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:34:09 met de export van 06/05/2023 15:39:49